W NUMERZE 1(203)/2013 


3 Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
7 Tomasz Z. KACZMARCZYK
Janusz T. CIEŚLIŃSKI
Przejmowanie ciepła przy wrzeniu nanocieczy w dużej objętości. Część 3. Stan wiedzy

Cykl artykułów poświęconych zagadnieniu przejmowania ciepła podczas wrzenia nanocieczy w dużej objętości. W części pierwszej tego cyklu („TCHK”, nr 11/2012) omówione zostały metody ich wytwarzania i bardziej szczegółowo właściwości termofizyczne, takie jak: współczynnik przewodzenia ciepła, lepkość, przewodność elektryczna, potencjał zeta, napięcie powierzchniowe i kąt zwilżania. W części drugiej („TCHK”, nr 12/2012) autorzy dokonali przeglądu publikowanych wyników nielicznych prac badawczych, dotyczących wrzenia nanocieczy na powierzchniach gładkich i chropowatych. W części trzeciej prezentujemy ciąg dalszy publikowanych w dostępnej literaturze wyników badań, tym razem dotyczących wrzenia nanocieczy na powierzchniach rozwiniętych
HYBRYDOWE SYSTEMY CHŁODNICZE
14 Piotr CYKLIS
Ryszard KANTOR
Bogusław GÓRSKI
Tomasz RYNCARZ
Hybrydowe sorpcyjno-sprężarkowe systemy ziębnicze. Część 3. Wyniki badań systemu

W pierwszej części cyklu („TCHK”, nr 6-7/2012) przedstawiono koncepcję dwustopniowego hybrydowego systemu chłodniczego sorpcyjno-sprężarkowego, pracującego z wykorzystaniem ciepła odnawialnego lub odpadowego przy wykorzystaniu przyjaznych dla środowiska niskowrzących płynów roboczych (CO2 na drugim stopniu). W drugiej części artykułu („TCHK”, nr 8/2012) zaprezentowano system realizowany w Zakładzie Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej Politechniki Krakowskiej, w którym jako główne źródło zasilania przewidziano kolektory słoneczne. W trzeciej części autorzy prezentują wybrane wyniki badań doświadczalnych wykonanych o kresie lato/jesień 2012 roku na przedstawionym wcześniej układzie
CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA
20 Dariusz MIKIELEWICZ
Rafał ANDRZEJCZYK
Nowe czynniki HFE 7100 i HFE 7000 jako substancje o potencjalnie szerokich zastosowań przemysłowych

Autorzy omawiają właściwości nowych substancji niskowrzących o dobrych własnościach termodynamiczych, które zaprezentowała firma Novec, a są to związki syntetyczne oznaczone jako HFE 7100 i HFE 7000. Szczegółowo przedstawiają ich wybrane właściwości, w tym wyniki testów toksykologicznych i zgodność materiałową, dokonują również ich porównania z wycofanymi czynnikami R12, R123 oraz R11, dla których mają być substytutami szczególnie w instalacjach dużych chillerów. Szeroko omówiono w tym materiale potencjalne obszary zastosowania tych substancji
STEROWANIE, AUTOMATYZACJA
32 Krzysztof KAISER Automatyka w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Część 3

Trzecia część cyklu artykułów poświęconych automatyzacji w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. W części pierwszej („TCHK” nr 3/2012) autor omówił podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem sterowania. Część druga cyklu („TCHK” nr 3/2012) poświęcona była przybliżeniu takich zagadnień, jak: korekcja dynamiczna układów liniowych, stabilność układu sterowania, dokładność regulacji, czy wskaźniki jakości regulacji. Przedstawione zostały w niej również sterowniki oraz wielkości pomiarowe w układach klimatyzacji i wentylacji. W części trzeciej autor przybliża podstawy tworzenia układów sterowania. Omawia również podstawowe procesy obróbki cieplno-wilgotnościowej powietrza, które ilustruje wykresem Molliera dla każdego analizowanego przypadku
EKSPLOATACJA
39 Dariusz NANOWSKI Eksploatacja okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (8)

W artykule przestawiono uruchomiony w 2012 roku na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni symulator ładunkowy statków, przeznaczonych do przewozu ładunków płynnych Neptune Cargo Handling Simulator. Jego częścią jest prezentowany symulator statku przeznaczonego do przewozu etylenu, służący również do transportu ładunków LPG
INFORMACJE OGÓLNE
42 Jakub PICHETA Gruntowa pompa ciepła w systemie ogrzewania kościoła św. Brata Alberta w Gdańsku Część 2
Tematyczny spis treści rocznika 2012 „TCHiK”
44 Premiera nowego serwisu internetowego klimor.pl
45 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
46 Pompy ciepła ECO G High Power w ofercie firmy Panasonic
48 Michał KULCZYŃSKI Automatyczny system odśnieżania dachu SNOW OUT
GDZIE I JAK
50 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach.powrót do strony głównej