W NUMERZE 11(213)/2013 475 Artykuł wstępny
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
476 Grzegorz MIZERA
Dariusz BUTRYMOWICZ
Nowa generacja chłodni składowych warzyw i owoców – chłodzenie analogowe

W artykule przedstawiono nowej generacji chłodnię marchwi z pośrednim systemem chłodzenia, wyposażoną w chłodnice powietrza o zmiennej wydajności. System regulacji wydajności chłodnic oparty jest na trójdrogowym zaworze sterowanym przez termostat analogowy. Rozwiązanie to zapewnia utrzymanie temperatury czynnika pośredniego na wymaganym poziomie, w zależności od zmiany obciążenia cieplnego chłodnicy powietrza. Pojemność opisywanej chłodni marchwi wynosi ok. 10 000 ton. Obiekt przeznaczony jest do długotrwałego przechowywania tego warzywa. W materiale zwrócono uwagę na korzyści technologiczne wynikające z zastosowania prezentowanego rozwiązania oraz jego wpływ na zachowanie jakości przechowalniczej marchwi
ODZYSK CIEPŁA
480 Jan WAJS
Michał BAJOR
Dariusz MIKIELEWICZ
Technologia ORC sposobem zagospodarowania energii odpadowej w ciepłowni

Artykuł podejmujący tematykę skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, pozyskiwanych w oparciu o siłownię ORC. Przedstawiono w nim koncepcję zagospodarowania energii odpadowej w ciepłowni w postaci odzysku ciepła spalin z kotła wodnego do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą kogeneracji technologii ORC. Analizę termodynamiczną proponowanego rozwiązania wykonano dla dwóch płynów roboczych: etanolu i czynnika syntetycznego R134a, wskazując etanol jako płyn gwarantujący większą sprawność układu. Przeprowadzona analiza ekonomiczna dla przyjętych założeń, zaowocowała negatywnymi wskaźnikami opłacalności ekonomicznej, jakkolwiek proponowane rozwiązanie zapewnia szereg korzyści, m. innymi ekologicznych przez zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
484 Krzysztof KAISER Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 7. Przestrzenie o potencjalnie dużym ryzyku zagrożeń

Siódma część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji. Każdy z artykułów zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora, sformułowane na podstawie dostrzeżonych podczas jego wieloletniej praktyki zawodowej błędów projektowych, wykonawczych, i wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji. Kolejna część cyklu poświęcona jest problemom związanym ze stosowaniem wentylacji i klimatyzacji w przestrzeniach, w których m. innymi istnieje zwiększone ryzyko powstania warunków sprzyjających wybuchowi gazów palnych, również obszarów, w których stosuje się związki chemiczne do uzdatniania wody i ścieków i in.
EKSPLOATACJA
489 Dariusz NANOWSKI Eksploatacja okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (11). Analiza porównawcza wydajności chłodniczej obiegu skraplania ładunku z kaskadą i bez w transporcie propanu na gazowcu LPG

Jedenasta część cyklu artykułów poświęconych eksploatacji okrętowych urządzeń chłodniczych, tym razem autor przedstawia wyniki analizy porównawczej wydajności chłodniczej obiegu skraplania ładunku z kaskadą i bez niej w transporcie tzw. commercial Propanu, czyli propanu z ok. 1,5% zawartością wagową etanu na gazowcu LPG
INFORMACJE OGÓLNE
492 Andrzej Barylski Profesor Edward T. Geisler (1884 – 1966)
498 Profesor dr inż. Ferdynand DEMBECKI nie żyje (1927 – 2013)
500 RENEXPO Poland 2013: Wszystkie innowacje branży OZE pod jednym dachem
503 Jakub PICHETA II Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła w Warszawie
505 Stanowisko wspólne organizacji społecznych i gospodarczych w sprawie zrównoważonego modelu rozwoju OZE w Polsce i przejrzystości systemu stanowienia prawa w Warszawie
508 Zenon BONCA
Jerzy STACHOWIAK
X lat działalności Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji
510 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku w Warszawie
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
511 Marcin MALICKI Proekologiczne i wysokowydajne metody produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu dla obiektów leczniczych
GDZIE I JAK
514 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

475 Editorial
FOOD REFRIGERATING TECHNOLOGY
476 Grzegorz MIZERA
Dariusz BUTRYMOWICZ
The new generation of cold stores for fruits and vegetables – analogue cooling

The new concept of refrigerating plant for long-term storing of carrots, equipped with indirect cooling system and air coolers with controlled capacity is presented. The capacity control system is based on a three-ways valve operated by an analogue thermostat controlling the temperature of the circulating liquid. The capacity of described cold store is 10 000 tons of carrots. The advantages of the system are pointed
HEAT RECOVERY
480 Jan WAJS
Michał BAJOR
Dariusz MIKIELEWICZ
The ORC technology as a method of heat recovery from power plants

The idea of heat recovery from a water boiler for the use of heat-electricity cogeneration in ORC system is presented. The use of ethanol or R 134a is analysed with the result of better efficiency for ethanol. The proposed system is not economically viable, but has other advantages also from the ecological point of view
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
484 Krzysztof KAISER Ventilating and air conditioning technology in present-day law. Part 7. Compartments with a serious danger

This is the seventh part of paper dealing with mistakes in design and installation of ventilating and air conditioning systems. This is assumed that analysed mistakes are not dependent neither on the scale of budget nor on the provenance of funds. Current regulations on ventilation are presented and discussed and practical comments and remarks based on rich Author’s experience are included. In this part the problems of air conditioning and ventilating systems application for compartments with a high risk of ignition and chemical threat are described
OPERATION AND MAINTENANCE
489 Dariusz NANOWSKI Operation and maintenance of naval refrigerating and air conditioning systems (11). The cooling capacity comparison of a propane condensing cycle on an LPG carrier with a cascade system and without it

This is the next part of the series of papers dealing with operation and maintenance of refrigerating plants on ships. In this part the problem of commercial propane (with 1,5% of ethane) transport by an LPG carrier depending on the presence of a cascade condensing system is discussed
GENERAL INFORMATION
492 Andrzej Barylski Professor Edward T. Geisler (1884 – 1966)
498 In the memory of Professor dr inż. Ferdynand DEMBECKI (1927 – 2013)
500 RENEXPO Poland 2013: All innovations in renewable energy sources under one roof
503 Jakub PICHETA II Congress of Polish Association for Heat Pump Technology Development in Warsaw
505 The balanced development and transparency of law for renewable energy sources in Poland
508 Zenon BONCA
Jerzy STACHOWIAK
X years of the Gdansk Training and Certifying Centre
510 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
511 Marcin MALICKI Environmental friendly and high-efficient methods for the production of electricity, heat and cold in medical objects
WHERE AND HOW
514 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej