Tematyka kolejnych zeszytów "TCHiK":

Nr 1-2 (251-252) Aspekt praktyczny wdrożenia certyfikacji dla personelu i firm w branży chłodniczo- klimatyzacyjnej w Polsce złoż.10.02.2017 r.
Nr 3 (253) Systemy klimatyzacyjne VRV i VRW: budowa, działanie, eksploatacja złoż. 14.03.2017 r.
Nr 4 (254) Elementy i systemy automatyki dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła złoż. 15.04.2017 r.
Nr 5 (255) Przyrządy i techniki pomiarowe dla chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji a wymagania normatywne złoż. 15.05.2017 r.
Nr 6-7 (256-257) Odnawialne źródła energii w systemach energetycznych budynków mieszkalnych i w obiektach użyteczności publicznej złoż. 10.07.2017 r.
Nr 8 (258) Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalnictwie złoż. 18.08.2017 r.
Nr 9 (259) Aspekt ekonomiczny stosowania pomp ciepła i kolektorów słonecznych w systemach ogrzewania budynków użyteczności publicznej złoż. 15.09.2017 r.
Nr 10 (260) Nowoczesne sprężarki dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła: racje techniczne i ekonomiczne stosowania złoż. 16.10.2017 r.
Nr 11 (261) Naturalne czynniki robocze w urządzeniach i instalacjach chłodniczych złoż. 15.11.2017 r.
Nr 12 (262) Systemy pośrednie: rozwiązania konstrukcyjne, chłodziwa, ocena energetyczno-ekonomiczna stosowania złoż. 12.12.2017 r.

powrót do strony głównej