Autorzy: Dariusz Butrymowicz, Jarosław Karwacki

Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.

Rok wydania: 2004

Cena: 49,50 zł

ZAMÓWIENIE

Obecnie amoniak jest traktowany jako najbardziej perspektywiczny płyn roboczy w technice chłodniczej. Program "AMONIAK WŁASNOŚCI CIEPLNE I UŻYTKOWE" poświęcony jest własnościom użytkowym amoniaku w aspekcie jego zastosowania jako czynnika chłodniczego. Przeznaczony jest dla szerokiego kręgu odbiorców zawodowo związanych z techniką chłodniczą, klimatyzacyjną lub enrgetyką cieplną, bądź interesujących się tymi dziedzinami techniki.
Program składa się z 10 modułów obliczeniowych, dotyczących zagadnień obliczeniowych wybranych problemów cieplno-przepływowych występujących w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych. Merytoryczna strona zagadnień poruszanych w modułach zawartych w niniejszym programie zostały omówione szczegółowo w książce pt.:"Amoniaklane urządzenia chłodnicze. Tom 1". Prezentowany program jest przeznaczony do wyznaczania własności amoniaku w szerokim zakresie temperatur i ciśnień. Własności amoniaku wyznaczane są poprzez interpolację funkcjami sklejanymi stabelaryzowanych własności czynnika.


powrót