Autorzy: Marek Jaskólski, Zbigniew Micewicz

Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.

Rok wydania: 2000

Cena: 65,00 zł

ZAMÓWIENIE

    Książka jest pierwszą publikacją w krajowej literaturze technicznej, poświęconą zagadnieniom wentylacji i klimatyzacji hal krytych pływalni. Została ona napisana z myślą o szerszym kręgu odbiorców niż osoby zajmujące się techniką wentylacyjną i klimatyzacyjną, stąd zaistniała konieczność dokonania pewnych uproszczeń, szczególnie w opisie zjawisk występujących w pomieszczeniach basenowych.
     W ostatnich latach w technice basenowej coraz powszechniej stosuje się rozbudowane systemy i urządzenia wentylacyjne, a zwłaszcza klimatyzacyjne. Jakość powietrza wewnętrznego, oszczędność energii, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii, ochrona środowiska, to obecnie dodatkowe punkty widzenia podczas analizy rozwiązań technicznego wyposażenia obiektów basenowych. Projektowanie takich obiektów wymaga współdziałania inżynierów różnych specjalności z architektem, z uwagi na wpływ przyjętej koncepcji rozwiązania obiektu na wybór urządzeń i ich technicznych uwarunkowań, w tym szczególnie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Informacje zawarte w tej publikacji w znacznym stopniu pomagają poprawnie rozwiązywać problemy w tym zakresie.

Spis treści:

Przedmowa 5

1. Wprowadzenie 6

2. Parametry powietrza wilgotnego 9

3. Wykres h-x (Molliera) 12

4. Przemiany powietrza wilgotnego realizowane w urządzeniach do klimatyzacji basenów kąpielowych 17
4.1. Przemiana powietrza wilgotnego w komorze mieszania 17
4.2. Przemiana w bloku z nagrzewnicą powietrza 19
4.3. Przemiany w bloku z chłodnicą przeponową 19
4.4. Przemiany w bloku z komorą zraszania lub z komorą o powierzchni zraszanej 20
4.5. Przemiana w bloku z sorbentem stałym 22
4.6. Przemiany w blokach odzysku ciepła 23

5. Specyfika klimatyzacji krytych basenów kąpielowych 25

6. Podstawowe parametry cieplno-wilgotnościowe krytych basenów 27
6.1. Temperatura wody 27
6.2. Temperatura powietrza 28
6.3. Wilgotność względna 29
6.4. Prędkość ruchu powietrza 33
6.5. Niezbędna ilość świeżego powietrza 35

7. Bilans cieplno-wilgotnościowy pomieszczenia basenowego 37
7.1. Obciążenia cieplno-wilgotnościowe pomieszczenia basenowego 37
7.2. Wyznaczanie ilości powietrza nawiewanego do przestrzeni basenu krytego 40

8. Analiza metod obliczania ilość odparowanej wody 43
8.1. Parowanie z powierzchni lustra wody 43
8.2. Parowanie wody ze zwilżonych powierzchni 51

9. Przegląd stosowanych rozwiązań 54
9.1. System wentylacji o zmiennej ilości powietrza nawiewanego (zewnętrznego) 54
9.2. System wentylacji o stałej ilości powietrza nawiewanego, z recyrkulacją i zmiennym udziałem powietrza zewnętrznego 55
9.3. System klimatyzacji z osuszaniem powietrza obiegowego 64
9.4. System wentylacji z dodatkowym osuszaniem powietrza wewnątrz hali basenu 66
9.5. System klimatyzacji z osuszaniem powietrza obiegowego, mieszanego następnie z powietrzem zewnętrznym 71
9.6. System klimatyzacji z osuszaniem powietrza obiegowego, mieszanego następnie z powietrzem zewnętrznym (z odzyskiem ciepła) 72
9.7. Scentralizowany system klimatyzacji osuszający powietrze obiegowe, przy wykorzystaniu pompy ciepła, z której ciepło przekazywane jest powietrzu nawiewanemu 76
9.8. Scentralizowany system klimatyzacji osuszający powietrze obiegowe, przy wykorzystaniu pompy ciepła, z której ciepło przekazywane jest powietrzu nawiewanemu (z dodatkową przepustnicą powietrza obiegowego) 81
9.9. Scentralizowany system klimatyzacji osuszający powietrze obiegowe, przy wykorzystaniu pompy ciepła, z której ciepło przekazywane jest powietrzu nawiewanemu, a jej nadmiar wodzie w basenie 89
9.10. Scentralizowany system osuszający mieszaninę powietrza obiegowego i zewnętrznego, przy wykorzystaniu pompy ciepła, z której nadmiar ciepła przekazywany jest do węzła cieplnego 91

10. Współpraca (skojarzenie) instalacji basenowej z innymi instalacjami energetycznymi 94
10.1. Skojarzenie instalacji basenowej z instalacją sztucznego lodowiska przy wykorzystaniu pompy ciepła 94
10.2. Skojarzenie instalacji basenowej z instalacją sztucznego lodowiska przy wykorzystaniu pompy ciepła oraz silnika spalinowego 96
10.3. Ogrzewanie basenów kąpielowych przy zastosowaniu kolektorów słonecznych 99

11. Analiza ekonomiczno-eksploatacyjna wybranych systemów 109

Literatura 127


powrót