Autorzy:    Krzysztof Kaiser

Wydawca:    I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.

Rok wydania:    2015

Cena: 66

ZAMÓWIENIE

       Spis treści:

Wstęp

1.Wentylacja i klimatyzacja: podstawowe wymagania techniczne projektowo-eksploatacyjne

1.1 Powietrze i jego parametry termodynamiczne
1.2 Podział wentylacji
1.3 Założenia ogólne projektowania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
1.4 Emisja wewnętrzna w pomieszczeniach wentylowanych i stężenie zanieczyszczeń
1.5 Obciążenie cieplno-wilgotnościowe pomieszczeń
1.6 Wyznaczanie ilości powietrza wentylacyjnego
1.7 Skuteczność wentylacji

1.8 Systemy rozdziału powietrza
1.9 Wyznaczanie strat ciśnienia w sieci przewodów wentylacyjnych
1.10 Współpraca wentylatora z siecią przewodów. Dobór wentylatora
1.11 Dobór pozostałych elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji
1.12 Filtracja
1.13 Tłumienie hałasu i drgań
2. Wentylacja i klimatyzacja w aktach prawnych

2.1 Wymagania ogólne dotyczące wentylacji mechanicznej
2.2 Wymagania szczegółowe dla poszczególnych sektorów i branż
2.2.1 Przemysł i usługi
2.2.2 Produkcja żywności i przemysł spożywczy
2.2.3 Analiza wyników pomiarów akustycznych

2.2.4 Przestrzenie o potencjalnie dużym ryzyku zagrożeń
2.2.5 Transport_
2.2.6 Pomieszczenia naukowo-kulturalne, pomieszczenia dla służb mundurowych, weterynaryjnych i inne

2.3 Wentylacja w audycie energetycznym
2.4 Wentylacja w dyrektywach europejskich
2.5 Instalacje chłodnicze, czynniki chłodnicze oraz OZE stosowane w systemach wentylacji i klimatyzacji

Literatura


powrót