Autor: Sergiy Filin

Tłumaczenie: B. Targańska, W.Targański

Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.

Rok wydania: 2002

Cena: 59,00 zł

ZAMÓWIENIE

Celem tej książki jest zaznajomienie polskich czytelników z możliwościami chłodnictwa termoelektrycznego i współczesnym poziomem rozwoju termoelektrycznego wyposażenia chłodniczego o różnorodnym przeznaczeniu praktycznym. Przeważający udział w tej publikacji źródeł rosyjskojęzycznych oraz wyrobów wywodzących się z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw jest związany nie tylko z pochodzeniem autora. Ukraina zajmuje jedno z pierwszych miejsc w Europie w dziedzinie termoelektryczności, dzięki swojemu wkładowi w stworzenie podstaw naukowych tej dyscypliny oraz licznym pionierskim opracowaniom nowych wyrobów termoelektrycznych, których seryjną produkcję wdrożono nie tylko na Ukrainie, ale i daleko poza jej granicami. Dorobek ponad 20 lat pracy w wyspecjalizowanych zespołach naukowo - badawczych i produkcyjno - konstruktorskich, działających w Kijowie, Odessie i Czernowicach, pozwolił autorowi zebrać nagromadzone doświadczenia i pokrótce przedstawić je w tej książce. Łączy ona w sobie elementy monografii, podręcznika oraz poradnika i jest przeznaczona dla szerokiego kręgu czytelników: studentów specjalności technicznych, pracowników naukowych, konstruktorów, specjalistów z dziedziny chłodnictwa, jak i towaroznawców.


powrót