Czasopismo:

          Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
          niekonwencjonalne źródła energii


CENNIK REKLAM 2018


2900 zł 3300 zł                3900 zł
1900 zł 1200 zł 1200 zł 800 zł
1300 zł 800 zł 800 zł 450 zł

Dla dotychczasowych stałych Reklamodawców ceny negocjowane.
  • Zamieszczenie reklamy w formacie A4 upoważnia Reklamodawcę do opublikowania w piśmie tekstu sponsorowanego (3 strony maszynopisu po 1800 znaków na stronę, tj. 1 strona w czasopiśmie).

  • Reklamodawcy mają możliwość dołączenia do czasopism kart katalogowych nowych wyrobów lub innych wydruków. Warunki przesyłki do uzgodnienia z redakcją.

  • Do powyższych cen doliczamy 23% podatku VAT.

Dane techniczne dotyczące przygotowania reklam:

  • Formaty plików: plik kompozytowy PDF, plik EPS lub pliki bitmapowe,

  • Rozdzielczość plików 300 dpi,

  • 3 mm spadu,

  • Wszystkie ilustracje i zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi, CMYK

  • Użyte fonty zamienione na krzywe,

  • Tekst lub inne znaki graficzne mogą być umieszczane nie bliżej niż 4 mm od brzegu reklamy (dotyczy mniejszych modułów),

  • W przypadku reklam całostronicowych, minimalna odległość tekstu i innych elementów graficznych od brzegów powinna wynosić 7 mm (w przypadku książek 5mm)

Wymiary reklam:
200 mm x 285 mm - gazeta "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna"
170 mm x 247 mm - książka z cyklu "Monografie"
148 mm x 210 mm - książka z cyklu "Biblioteka TCHK"


Do płyty CD z reklamą należy dołączyć wydruk (wzorzec kolorystyczny) lub podgląd bitmapowy małej rozdzielczości w formacie JPG.

W RAZIE BRAKU GOTOWYCH DO DRUKU MATERIAŁÓW należy dostarczyć pliki otwarte dla PC, z dołączonymi czcionkami w programach: PHOTOSHOP, INDESION, ILLUSTRATOR, COREL.

W przypadku wątpliwości co do powyższych warunków prosimy dzwonić : 600-231-393 lub kontaktować się elektronicznie na adres: amac@tchik.com.pl

Ostateczny termin składania materiałów do bieżącego numeru upływa 12 dnia miesiąca.

Czytelnicy

powrót do strony głównej