WYDAWNICTWO MASTA

Grzegorz Matulewicz prezes
Andrzej MACIEJEWSKI - dyrektor (e-mail:
amac@tchik.com.pl)

"TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA"  PL ISSN 1231 - 188X
WYDAWCA I REDAKCJA: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.  ul. Batalionów Chłopskich 12, 80-008 GDAŃSK
Santander Bank Polska S.A.: 49 1090 1098 0000 0000 0927 8198
NIP: 584-025-14-39, Kapitał Zakładowy: 27.500,00 zł
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000097031

TEL. KOM. 501-271-672
e-mail: tchik@tchik.com.pl;    http://www.tchik.com.pl/

Pismo redagują:

Redaktor Naczelny:
dr inż. Zenon Bonca, doc. Politechniki Gdańskiej

Z-ca Red. Naczelnego:
mgr inż. Jerzy STACHOWIAK

Z-ca Red. Naczelnego ds. kontaktów międzynarodowych:
dr hab. inż. Dariusz BUTRYMOWICZ, prof. Polit. Białostockiej

Z-ca Red. Naczelnego ds. kontaktów krajowych:
dr inż. Waldemar Targański

Redaktorzy:
dr inż. Anna CHARKOWSKA
dr inż. Marek STEINDEL
inż. Jacek POSTOLSKI
mgr inż. Konrad KALINOWSKI 
mgr inż. Krzysztof KAISER
mgr inż. Piotr JASIUKIEWICZ
mgr inż. Adam KONISZEWSKI
Andrzej NAFALSKI

Konsultacja naukowa:
prof. dr hab. inż. Jarosław MIKIELEWICZ (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk),
prof. dr hab. inż. Wojciech ZALEWSKI (POLITECHNIKA KRAKOWSKA),
prof. dr hab. inż. Maciej CHOROWSKI (POLITECHNIKA WROCŁAWSKA),
dr hab. inż. Marian CZAPP (POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA),
prof. dr hab. inż. Janusz CIEŚLIŃSKI (POLITECHNIKA GDAŃSKA),
prof. dr hab. inż. Tadeusz BOHDAL (POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA),
prof. dr hab. inż. Dariusz MIKIELEWICZ (POLITECHNIKA GDAŃSKA),
prof. dr hab. inż. Sergiy FILIN (POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA),
dr hab. inż. Beata NIEZGODA-ŻELASKO, prof. PK (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)

Skład, łamanie i druk:
I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o. oraz AGNI Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 5

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam oraz artykułów sponsorowanych.

powrót do strony głównej