USŁUGI WYDAWNICZO - REDAKCYJNE:

  • DYSPONUJEMY FACHOWĄ KADRĄ NAUKOWCÓW I PRAKTYKÓW W RÓŻNYCH DZIEDZINACH, SPECJALISTAMI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI ORAZ DRUKARNIĄ, CO POZWALA NAM NA REALIZACJĘ KAŻDEGO ZAMÓWIENIA Z PAŃSTWA STRONY.

  • DOTYCHCZAS JESTEŚMY ZNANI Z WIELOLETNIEJ OBECNOŚCI NA RYNKU CZASOPISM TECHNICZNYCH, CYKLICZNIE WYDAWANEJ I ROZWIJANEJ DYNAMICZNIE BIBLIOTEKI KSIĄŻEK Z DZIEDZINY CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI, OPRACOWYWANIA I WYDAWANIA KATALOGÓW PRODUKTÓW FIRM, ORGANIZOWANIA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ ITP.

  • SPECJALIZUJEMY SIĘ W PUBLIKACJACH NAUKOWO-TECHNICZNYCH, POLECAMY SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE REDAGOWANIA, SKŁADU, DRUKU I KOLPORTAŻU CZASOPISM, KSIĄŻEK, BIULETYNÓW, KATALOGÓW WYROBÓW I INNYCH.

  • IDĄC Z DUCHEM CZASU I WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM PAŃSTWA PRAGNIEMY RÓWNIEŻ DOŁĄCZYĆ DO ZAKRESU NASZYCH USŁUG WYKONYWANIE STRON I SERWISÓW WWW.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij tu i wypełnij formularz.

powrót do strony głównej